8. marec je dan, ko v približno 100 državah po vsem svetu praznujemo mednarodni dan žena. Gre za dan praznovanja socialnih, ekonomskih, kulturnih in političnih dosežkov žensk. Začetki praznika segajo v začetek 20. stoletja in sovpadajo s časom industrializacije. V tistem obdobju so namreč ženske v mnogo večjem številu kot do tedaj začele delati v tovarnah. Kar se je začelo kot upor proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim plačam, se je nadaljevalo kot boj za enakopravnost žensk na vseh področjih človeške družbe.

 

Boj, ki po mnenju mnogih še vedno ni zaključen. Ženske se namreč mnogo pogosteje srečujejo z diskriminacijo na podlagi spola na praktično vseh družbenih področjih, tako v poklicnih okvirih na področju izobraževanja, zaposlovanja in na delovnem mestu samem, kjer jih v bistveno večjem deležu kot moške pestijo težave s spolnim nadlegovanjem. Nadalje je ena izmed najbolj perečih težav na področju diskriminacije žensk plačna neenakost. Po podatkih Evropskega statističnega sistema je že v okviru Evropske unije mogoče ugotoviti kar več kot 15% razpon med povprečnimi urnimi postavkami moških in žensk. Razlika, ki je v mnogih drugih manj razvitih državah še mnogo večja. Tudi v zasebnem življenju, v gospodinjstvu so ženske tiste, ki najpogosteje prevzemajo mnogo večje breme pri opravljanju vsakodnevnih opravil.

Vse navedeno nas pripelje do zaključka, da nas do dejanske enakopravnosti, tudi v zahodni civilizaciji, čaka še veliko dela. Dan žena ima zato mnogo globlji pomen kot le preprosto obdarovanje in čestitke. Pa vendarle je nekje potrebno začeti. Z obdarovanjem, ne le žena, temveč vseh žensk lahko naredimo prvi korak k priznavanju legitimnosti njihovega boja. Zato vsem ženskam na ta dan zaželimo srečen dan žena, cilj tega praznika pa imejmo pred očmi skozi celotno leto. Da bo vaša čestitka prišla še bolj do izraza, preverite naš DARILNI PAKET, s katerim lahko presenetite nežnejši spol.