8. marec je dan, ko v približno 100 državah po vsem svetu praznujemo mednarodni dan žena. Gre za dan praznovanja socialnih, ekonomskih, kulturnih in političnih dosežkov žensk. Začetki praznika segajo v začetek 20. stoletja in sovpadajo s časom industrializacije. V tistem obdobju so namreč ženske v mnogo večjem številu kot do tedaj začele delati v tovarnah. Kar se je začelo kot upor proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim plačam, se je nadaljevalo kot boj za enakopravnost žensk na vseh področjih človeške družbe.Več