Product was successfully added to your shopping cart.
0item(s)

V nakupovalni košarici nimate nobenega izdelka.

 POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE:

Organizator nagradnih iger je podjetje Surf d.o.o., Liminjanska cesta 94/b, 6320 Portorož  Slovenija. Nagradna igra poteka od 15.1.2017 do vključno 10.2.2017. Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi enkrat.

1. Pogoji sodelovanja:


V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.

2. Kako sodelovati v nagradni igri
Pogoj za sodelovanje je katerikoli nakup v spletni trgovini www.ecoshop.surf

3. Podelitev nagrad:
Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil žreb ob prisotnosti komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi subjekti, ki so izvedli katerikoli nakup in ki bodo prispeli do konca trajanja nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo dne 11.2.2017 v prostorih podjetja Surf d.o.o.

4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade:
Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

5. Davki in akontacija dohodnine:
Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

6. Obvestilo in dostava nagrad:
Pred izročitvijo nagrade organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo to  prejel po E-pošti.

7. Odgovornost:
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre:
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov:
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni (www.ecoshop.surf) in facebook (https://www.facebook.com/ecoshop.surf/). Seznam nagrajencev hrani podjetje Surf d.o.o., , Liminjanska cesta 94/b, 6320 Portorož  Slovenija. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

10. Preklic sodelovanja:
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: Surf d.o.o., Liminjanska cesta 94/b, 6320 Portorož ali javi telefonsko na +386 5 671 35 00 ter na elektronski naslov [email protected]

11. Reševanje pritožb:
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe:
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook ecoshop (Maloprodaja in trgovsko blago )
https://www.facebook.com/ecoshop.surf/

************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

Naroči se na RSS vire

Pogoji in pravila nagradnih iger

Ni izdelkov, ki bi se ujemali se tem izborom.